Heeft werken, of meer werken, wel zin voor u?

 

Heeft men een uitkering, dan wil men in principe vaak graag werken. Sociale contacten, weer meedraaien in de maatschappij, carrière en niet meer de hand ophouden. Echter het blijkt al snel dat werken vanuit een uitkering niet gewaardeerd wordt door onze regering.

 

Iemand met een minimum uitkering (bijv. een bijstandsuitkering) hoeft geen gemeentelijke belastingen te betalen, geen
waterschap heffing, krijgt huurtoeslag, kan aanspraak kan maken op ’bijzondere bijstand’ door de gemeente (bijv. een wasmachine), krijgt bij verhuizen compensatie, kan een voordeelpas hebben met kortingen, krijgt korting krijgt bij sportclubs, FNV, geen hondenbelasting, enz..

 

Als u vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijv. Wajong, WIA, WAO, etc.) naar werk zoekt, wordt dit vaak op arbeid therapeutische basis gedaan. Dat betekent dat bijv. de eerste 3 maanden max. 20 uur per week wordt gewerkt, waarna dit omhoog geschroefd wordt. Veel mensen krijgen last van hun klachten, en er wordt dan besloten op basis van bijv. 20 uur per week te werken. Dan dien je wel als gevechtspiloot of hartchirurg te werken om met verdiensten boven de armoedeval uit te komen (!)

 

(Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023.)

(Toeslagen per 1 januari 2023.)

 

De regering wil graag zo veel mogelijk mensen aan het werk hebben (althans, dat mag men hopen). Men mag dan ook hopen, dat gemotiveerde mensen die weer de arbeidsmarkt betreden, hier financieel beter van worden. Dat is niet zo. En genoemde mensen gaan er door hun

ijver in circa 90% van de gevallen financieel op achteruit.

 

Men gaat werken, en men wordt daarvoor gestraft door de regering. Geen 2 weken vakantie meer naar Frankrijk, maar een weekend naar Drenthe. Kleding voor de kinderen wordt in vervolg ingekocht bij het Leger des Heils, en het oude autootje gaat de deur uit. Waarom? Omdat vader is gaan werken.

 

En dan heb ik nog niet mee gerekend; niet vergoede reiskosten, slijtage aan kleding, extra voeding, en extra wasbeurten met zanderige kleding waar de wasmachine niet echt blij mee is.

 

Zie links een ingezonden brief van ondergetekende, al in het AD van januari 2006.

 

————————————————————————————————--

 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt onderscheid in diverse soorten van armoedeval: (letterlijk van de site van SZW)

 

Armoedeval is het verschijnsel dat iemand die gaat werken er in inkomen netto niet op vooruitgaat of er zelfs op achteruitgaat. Dit komt onder andere doordat inkomensafhankelijke subsidies zoals huursubsidie, kwijtschelding van lokale belastingen en gemeentelijke inkomensondersteuning wegvallen.

 

Werkloosheidsval: het verschil tussen een uitkering op minimumniveau en werk op minimumloonniveau

 

Herintredersval: het verschil in inkomen als niet-verdienende partners die gaan werken

 

Marginale druk: de stijging van het netto-inkomen na een verbetering van het bruto-inkomen; hieraan valt af te lezen in hoeverre (meer) gaan werken financieel aantrekkelijk is.

 

              

Mensen, werk ze! 

 

niet werken?

genoeg tijd om een zakcentje bij te verdienen!

 

zie ook:

 

· Armoedeval Wikepedia (2023)

· Armoedeval op internet (Google) (2023)

         

 

 

Werken brengt extra kosten met zich mee, zoals extra wasbeurten.

TIP: Gaat u werken, of meer werken, neem dan uw spaarvarken mee!

ingezonden brief van

ondergetekende in het AD

(al in 2006)

Spits destijds

al in

2007.

 

Heden in 2023

is er niet

veel

veranderd!

 

 

Telegraaf

 idem

De armoedeval voor mensen met een goede baan! (U verdient bijvoorbeeld bovenmodaal (Het inkomen van Jan Modaal bedraagt dit jaar (2023) 40.000 Euro bruto.)(Wikepedia).

 

De armoedeval wordt vooral gezien tussen uitkering op een minimum niveau en werken. Wat dacht u van ouders die naarmate zij meer verdienen ook netto gelijk blijven omdat er een groot deel alimentatie betaald dient te worden?

 

Nu wil ik niet zeggen dat de alimentatie moet stopgezet worden, maar ik leg alleen maar de vinger op de zere plek.

 

Ik heb praktijkervaring met mensen die met dit probleem zitten. Dus ook mensen met een deeltijdbaan op hoger niveau (bijv. HBO of Universitair) die bij het draaien van meer uren hun extra loon kunnen inleveren.

 

Daar gaat de jarenlange investering voor zowel werknemer als voor de staat. Want onderwijskosten staat nog steeds als vrijwel hoogste kostenpost in Nederland, na de zorg.

 

Laten we het potentieel wel zo optimaal mogelijk benutten.

 

Veel gehoorde opmerkingen:

 

1. Als je gaat werken heb je meer kans op een nog betere baan.

antwoord: Dat is zo. Echter:

A. Veel mensen uit bijv. de WAO kunnen niet volledig werken en blijven in de armoedeval, ook als zij op MBO/HBO niveau werken.

B. Veel mensen willen of kunnen niet meer lonend werk van een hoger niveau doen.

C. Iedereen die werkt maakt elke extra werkdag meer kans op een betere baan. Aan werkende mensen stel ik de vraag: zou u het doen als u met één dag per week minder werken flink meer zou verdienen? U zou dit doen? U zei net dat werken mee kans biedt op een betere baan. Als u 5 dagen per week werkt heeft u meer kans op een betere baan dan als u 4 dagen per week werkt.

 

2. Als je klaagt over de armoedeval, ben je asociaal, je moet werken, je moet niet zeuren, vroeger werkten we 80 uur per week, enz, enz. antwoord: Graag verwijs ik u naar punt C. hierboven.

 

Zou U minder gaan werken als u

er meer mee zou verdienen?

 

 

Armoedeval door vrijwilligerswerk.

Ontmoediging door de overheid.

 

Ik zie u reeds een beetje bevreemd kijken. Als ervaringsdeskundige op vele gebieden, en ook ruim met vrijwilligerswerk, zal ik mij nader verklaren.

 

Ten eerste is het zo dat vrijwilligerswerk van oudsher ontmoedigd wordt door de overheid. Dat is door verschillende zaken:

 

1. Het wordt men vanuit een uitkering situatie erg moeilijk
gemaakt om vrijwilligerswerk te ondernemen. Het dient eerst aangevraagd te worden, waarna de trage ambtelijke molen zijn werk doet. In die tijd bent u misschien weer aan het werk, of een ander heeft de taak op zich genomen. Ook is het een
flinke drempel. Als mensen vrijwillig gaan werken willen zij liefst niet tegen gewerkt worden.

2. Vrijwillig werken wordt vaak misbruikt bij keuringen. U kunt
vrijwillig werken? Dan kunt u toch ook betaald werken! Onzin uiteraard.

 

De financiële armoedeval door vrijwilligerswerk

 

Vaak is er wel een kleine vergoeding voor vrijwilligers. Het gaat om niet voldoende vergoeding krijgen om de reiskosten van huis naar vrijwilligerswerk mee te betalen. En dan heb ik het over reiskosten op basis van openbaar vervoer. Sommige instellingen willen er nog wel aan dat je of een vrijwilligersvergoeding krijgt óf reiskostenvergoeding. Bij dat laatste moet je steeds het kaartje/strippenkaart laten zien. Het is echter een wassen neus:

 

Als ik fiets, loop of met iemand anders mee rijd, krijg ik geen
vergoeding. Lopen is bijv. duurder dan met de trein. Tijdens mijn Vierdaagse van 4 x 50 = 200km had ik alleen al een stel schoenen versleten van €179,-.
Dat kost een retourtje Utrecht - Groningen niet. Wie betaalt de fietsenstalling? Wie betaalt de fietsverzekering? Wie betaalt het geld voor het meerijden? Wie betaalt mijn kortingskaart?

Een bedrijf waar je wel geld verdient, of waar je stage loopt, betaalt gewoon op basis OV, hoe je ook komt.

 

Vaak is de onkostenvergoeding die de vrijwilligers krijgen per dagdeel

(= 4 uur) totaal niet toereikend om de reiskosten te dekken. U denkt misschien dat het om kleine bedragen gaat. Een kennis kwam €40,- tekort, waarbij de onkostenvergoeding verrekend was. Zonder de onkostenvergoeding te verrekenen kwam hij circa €60,- per maand tekort.

 

Het komt er op neer dat iemand die vrijwilligerswerk doet, ook automatisch donateur wordt: men werkt bijv. 12 uur per week, en is daarbij verplicht een paar flinke knaken in het zakje te doen. En dat terwijl betaalde krachten bij dezelfde instelling wèl gewoon reiskosten vergoed krijgen naast hun salaris (die vrijwel altijd hoger is dan de inkomsten van de vrijwilliger).

 

Onkostenvergoeding voor vrijwilligers is voor bijv. slijtage aan kleding, aanschaf kleine zaken als pennen en papier, een kopje koffie, enz. Daarnaast dient er naar mijn mening reiskostenvergoeding te worden gegeven op basis van openbaar vervoer. Deze kosten kan een welwillende vrijwilliger met een lage uitkering de das om doen.

 

U kunt zich voornemen nog slechts werk op vrijwillige basis aan te nemen als u verzekerd ben van volledige vergoeding reiskosten en evt. een kleine onkostenvergoeding van bijv. €2,-  - €3,- per dagdeel. Dit geldt dan voor instellingen waar tenminste één betaalde kracht aanwezig is. Voor een kleinschalige actie ‘red de hamster van de buurman’ wordt het wellicht een ander verhaal.

 

Vrijwilligerswerk? Laat u niet uitkleden!

 

 

Laatste update: 21-juni-2023

 

 

 

De Armoedeval

Gaat u werken, neem dan uw spaarvarken mee!

 

Wat doet de overheid?

 

Voor zover ik weet is de term ‘armoedeval’, toen ook wel ‘armoedefuik’, bedacht door Jan Marijnissen. Laatstgenoemde heeft zich ingezet om dit onrecht tegen te gaan.

 

Zelf heb ik in 2005 alle toenmalige leden van de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), iedereen apart, een e-mail gestuurd omtrent de armoedeval. Daaronder waren nu nog actieve politici als Stef Blok en Mei Li Vos.

 

Van een ieder persoonlijk, of soms via

een woordvoerder, antwoord gehad.
Afijn, we zijn inmiddels bijna 20

jaar verder..

 

De overheid weet heel goed hoe en wat de armoedeval inhoudt, echter

men houdt zich doofstom.

 

Vicepremier Kaag wil bijvoorbeeld graag dat mensen meer en langer gaan werken (2023). 

 

Tsja, blijkbaar zijn veel politici vooral wereldvreemd, en weten totaal niet wat zich in de maatschappij zich afspeelt...